Program Çıktıları

1. Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak. 

2. Lisans eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.

3. Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.

4. Bir araştırma önerisini formüle edebilme, gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.

5. Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.

6. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.

7. Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak. 

8. Alanında farklı disiplinler ile bilgi alışverişi yaparak grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışma yeteneği kazanır.

9. Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme becerisi kazanır.

10. Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirme ve sonuçları değerlendirme becerisi edinir.

11. Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak. 


Bu sayfa Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en son 10.03.2017 13:35:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM