Tarihçe ve Program Tanıtımı

Kuruluş

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2016 yılında kurulan disiplinlerarası bir programdır. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalının kurucu program başkanı Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan’dır. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programında Fen Edebiyat, Mühendislik ve Teknoloji Mühendisliği Fakülteleri gibi farklı disiplinlerden sekiz profesör ve altı doçent, altı yardımcı doçent öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Eğitim dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Polimer Bilimi ve Teknolojisi'nde Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kimya, Fizik, Biyoloji, Eczacılık ve tüm Mühendislik Bölümlerinden Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Ayrıca adayların Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 50 puan almış olma şartı aranır. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/ 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olması gerekir: Kimya, Fizik, Biyoloji, Eczacılık ve Tüm Mühendislik Bölümleri. Gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler bilimsel hazırlık programı dersleri içinden seçilir.  

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Lisans Mezuniyet Notunun 100 üzerinden %20 sinin,c. Mesleki Değerlendirme puanının %15'nin; d. Mülakat notunun %15’nin olmak üzere en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/ 

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Polimer Bilimi ve Teknolojisine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi plastik, lastik, boya ve kaplama, yapıştırıcı, elyaf, polimer biyomalzemeler ve özellikli polimerik malzemeler olmak üzere birçok sanayi kolunda; araştırma-geliştirme, kalite kontrol ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans mezunları bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalaması (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır. 

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi için toplamı en az 21 krediden (saatten) az olmamak koşuluyla en az 7 adet seçmeli derslerden ve Uzmanlık Alan Dersleri’nden başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, kredisiz olan bir seminer çalışmasının ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekmektedir.  Yüksek Lisans programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2.5 in altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı


Bu sayfa Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en son 10.03.2017 14:14:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM